Supervisor Onderhoud

Verantwoordelijkheden & Bevoegdheden:

* Preventief en curatief ondehoud van de machines

* projectwerking

* energiebeheer

* personeel technische dienst

 

Taken:

Je rapporteert naar de Operations Manager.

 

Preventief en curatief onderhoud van machines:

* Je staat in voor het onderhoudsbeleid.

* De planning van preventief en curatief onderhoud op machines en installaties wordt door jou opgesteld in samenwerking met de verantwoordelijke planning.

* Je ziet toe op een tijdig en competent ingrijpen door de onderhoudsdient.

* Je ziet toe op het adequaat inkopen van technische onderdelen en diensten en keurt bestellingen goed.

* In het kader van veiligheid neem je initiatieven om de standaard met betrekking tot veiligheid te verhogen.

* Toezien op orde en netheid in de onderhoudsafdeling en de machineomgeving.

* Controleren op het naleven van veiligheidsvoorschriften.

 

Projectwerking:

* Je participeert aan de voorstudies van projectaanvragen. In dit kader ga je eventueel ook bestelbons opmaken.

* Je levert met de Process Engineer de machines en installaties bij leveranciers en na plaatsing op, regelt alle transport en voorziet nutsvoorzieningen. Ook de kwaliteit van de uitvoering staat onder jouw toezicht.

* Interne communicatie binnen je dienst is jouw verantwoordelijkheid. Je geeft de nodige informatie door aan het personeel van de technische dienst.

Personeel technische dienst

* Je bepaalt de personeelsplanning voor de technische dienst, helpt de manning opstellen en gaat de beschikbaarheid van het vereiste personeel na.

* Je bepaalt de trainings- en bijsscholingsbehoeften, onder andere vanuit de gevoerde evaluatiegesprekken.

 

Energiebeheer 

* Je fungeert als aanspreekpunt op vlak van energiebeheer en begeleidt energiebesparende projecten, waarna je het verbruik en de deelverbruiken opvolgt en analyseert.

 

Vakbekwaamheid

* Bij voorkeur beschik je over een diploma industrieel ingenieur of gelijkwaardig door ervaring.

* Je hebt enige ervaring in de machinebouw, en beschikt over materiaalkennis en kennis in de extrusie. Electronica, hydraulica en pneumatica hebben voor jou weinig geheimen.

* Je hebt de gebruikelijke PC-kennis.

* Een goede kennis van Nederlands en Engels,Duits vormt een pluspunt.

 

Contactpersoon :

Evelyn Van Asbroeck

evelyn.vanasbroeck@cobelplast.be